Nasze kierunki

Go to Pedagogika

Pedagogika

studia I stopnia
3-letnie

Go to Pedagogika

Pedagogika

studia II stopnia
2-letnie

Go to Pedagogika

Pedagogika

studia III stopnia
4-letnie

Go to Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

studia I stopnia
3-letnie

Go to Psychologia

Psychologia

jednolite studia magisterskie
5-letnie

Go to Socjologia

Socjologia

studia I stopnia
3-letnie

Go to Socjologia

Socjologia

studia II stopnia
2-letnie

Go to Socjologia

Socjologia

studia III stopnia
4-letnie

Go to Praca socjalna

Praca socjalna

studia I stopnia
3-letnie

Go to Praca socjalna

Praca socjalna

studia II stopnia
2-letnie

Wybierz jeden z naszych kierunków i zarejestruj się już dziś.

Wydział
Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Krótko o wydziale

Wydział należy do najstarszych w zielonogórskim środowisku naukowym, a jego początki sięgają roku 1971, kiedy to utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, która dwa lata później została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Wydział zatrudnia 120 nauczycieli akademickich i 16 pracowników administracji.

Na Wydziale studiuje 1600 studentów, z czego niespełna 1100 na studiach stacjonarnych. Pod względem liczby kształconych studentów wydział jest jednym z największych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Do września 2017 roku na Wydziale dyplom zdobyło ok. 36 tys. absolwentów.

Sprawdź kalendarz rekrutacji oraz dokumenty, jakie musisz przygotować.

Kontakt