13 maja 2017

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA / dodatkowo formuła 40 plus

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w obszarze pedagogiki w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi oraz licznymi zajęciami z metodyk szczegółowych wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, zarówno prawidłowo się rozwijającymi, jak i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jest przygotowany do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej.

Absolwenci tej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne (jeżeli zrealizowali wymaganą w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli liczbę godzin praktyk zawodowych w placówkach oświatowych) oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, itp. Są także przygotowani do pełnienia roli pedagoga szkolnego oraz pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.