22 marca 2017

Socjologia – II stopień

 

SOCJOLOGIA – II stopień

2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

Czego się tu nauczysz?

Socjologia jest dyscypliną wewnętrznie zróżnicowaną. Studia drugiego stopnia dostarczają wiedzy o wielowymiarowych procesach i zjawiskach społecznych, pozwalają zdobyć umiejętności praktyczne związane z diagnozowaniem i interpretowaniem zachodzących procesów i rozwijają kompetencje społeczne. Ponadto absolwent tych studiów poznaje złożone mechanizmy funkcjonowania życia społecznego. Absolwent studiów II stopnia zna i umie zastosować w samodzielnie prowadzonych badaniach empirycznych klasyczne i współczesne teorie społeczne oraz tradycyjne i nowatorskie strategie badawcze (metody, techniki, narzędzia). Jest przygotowany również do pełnienia funkcji eksperta z zakresu badań stosowanych dla jednostek organizacyjnych wszystkich sektorów życia społecznego.

W ramach studiów II stopnia możliwe jest realizowanie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: komunikacja społeczna raz UX researcher.

   

UX RESEARCHER

UX researcher to specjalista w zakresie badania rynku, szczególnie ukierunkowany na diagnozowanie i interpretowanie potrzeb użytkowników produktów cyfrowych (i nie tylko). Narzędzia, które wykorzystuje służą przede wszystkim opracowaniu sposobu zbierania obserwacji, rejestracji reakcji badanych i ich wypowiedzi, a także opracowaniu wyników przeprowadzanych badań. Studia na specjalności UX researcher pozwalają łączyć wiedzę socjologiczną z praktyką w zakresie testowania, tworzenia i ewaluacji różnego typu produktów i usług. Rezultaty prowadzonych badań i analiz mogą wspierać procesy decyzyjne w biznesie, a także przy tworzeniu projektów i w zakresie komunikacji z innymi. Absolwenci specjalności to profesjonaliści, którzy potrafią działać tak, aby technologia stała się zrozumiała, użyteczna i przyjazna różnego typu odbiorcom. Specjalista User Experience Researcher to praca przyszłości, która oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w wielu sektorach i dziedzinach życia.

 


 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Absolwenci specjalności: komunikacja społeczna mogą podjąć zatrudnienie w wielu sektorach medialnych z zakresu komunikacji społecznej – rzeczników prasowych, specjalistów od reklamy i public relations, czy pracowników sztabów wyborczych mających odpowiednie wykształcenie w zakresie zagadnień dotyczących wielu aspektów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Absolwenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności do prowadzenia dialogu oraz umiejętności analizy komunikatów wykorzystując media cyfrowe (multimedia, cyfrowy tekst, grafikę i animacje). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne organizowanie i kierowanie instytucjami medialnymi oraz tworzenie strategii komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest osobą, która umie rozmawiać z ludźmi, wie jak dbać o dobrą komunikację, dzięki swojej kreatywności jest aktywna, wydajna, ma poczucie sensowności swojego działania; zna różnorodne techniki psychologiczne i socjologiczne funkcjonowania w grupie, radzenia sobie, przewodzenia lub organizowania pracy w firmie.